Redakčný tip

 

Riaditeľka kreatívnych riešení a digitálu
Renáta Veselovská
tel.:  +421 903 28 99 29

 

Riaditeľka obchodu a PR
Iveta Kyselicová
tel.: +421 908 33 21 97

 

Šéfredaktorka redakcie
Milota Mezeiová

 

Príjem inzercie

Fakturačné údaje:

Allmedia plus, s.r.o.
Istrijská 92/A
84107 Bratislava
IČO: 36745839
DIČ: 2022336866
IČ DPH: SK2022336866

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel:Sro, vložka č. 44840/B

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
Číslo účtu: 06 3123 0320/0900
IBAN: SK 86 0900 0000 0006 3123 0320
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Menu